兔子先生🐰

( ̄▽ ̄)/来根萝卜吗🐰

(,,•́ . •̀,,)
(。í _ ì。)
˚‧º·(˚ ˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅ )‧º·Ëš
(*꒦ິ⌓꒦ີ)
这是喜欢的感觉吗˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅?